fbpx

Dokumenty najmu kampera

Wzory dokumentów

Poniżej znajdują się wzory umów do pobrania.
Prosimy o dokładne zapoznanie się przed wypożyczeniem kampera.

Ogólne warunki najmu kampera

Umowa najmu kampera osoba fizyczna

Umowa najmu kampera na firmę

Check lista kampera

Protokół zdawczo-odbiorczy kampera

W przypadku wątpliwosci lub pytań prosimy o kontakt z nami.